Akumuliatorių garantija

Akumuliatorių garantijos sąlygos:

Akumuliatorių garantinis terminas 6 - 36 mėn. nuo pardavimo dienos.
Taksi, keleivių pavežėjimo ir spec. tarnybų automobilių akumuliatoriams suteikiama 6 mėn. garantija.
Krovininių, žemės ūkio technikos mašinų, valčių akumuliatoriams (traukos akumuliatoriai) suteikiama 12 mėn. garantija.
Garantija taikoma, jei vienu metu keičiami visi tai transporto priemonei pagal instrukciją numatyti akumuliatoriai.
Garantija galioja tik gamykliniams defektams, t.y. atsiradusiems dėl nekokybiškų medžiagų ar gamybos defektų.


Garantija negalioja, kai:

1.   Akumuliatorius buvo naudojamas ar saugomas nesilaikant naudojimo instrukcijos.
2.   Transporto priemonės elektros įranga blogai dirba ar neatitinka reikalavimų:
        a)  srovės nutekėjimas, išjungus ,,degimą“, didesnis kaip 0,1 A (norma yra 0,02 A).
        b)  įkrovimo įtampa mažesnė nei 13,8 V arba didesnė nei 14,6 V;  24V sistemoms – mažesnė nei 27,6V arba didesnė nei 29,2V.
3.   Automobilis buvo paliktas nenaudojamas su įjungta signalizacija  (signalizacija akumuliatorių iškrauna per 5 – 10 dienų).
4.   Akumuliatorius buvo naudojamas be nuolatinės srovės įkroviklio ar generatoriaus.
5.   Akumuliatorius buvo naudojamas automobilyje ne pagal akumuliatorių gamintojų (Johnson Controls, Exide) rekomendacijas.
6.   Perkamas vienas 12 V akumuliatorius transporto priemonei su 24 V elektros sistema arba vienas 6 V akumuliatorius 12 V sistemai.
7.   Akumuliatorius naudojamas patikimai nepritvirtintas.
8.   Naudojama ne transporto priemonės gamintojo sumontuota papildoma audio, video, ryšio, krovinių kėlimo ar kita įranga (garantija galioja tik turint raštišką papildomos įrangos gamintojo ir montuotojo patvirtinimą, kad transporto priemonėje atlikti visi reikalingi pakeitimai, pvz., sumontuotas galingesnis generatorius, el. instaliacija, papildomos relės ir kt. bei nurodyta, kokio tipo ir charakteristikų akumuliatorius reikalingas šiai įrangai patikimai eksploatuoti).
9.   Kai akumuliatorius geras, bet blogai veikia įkrovimo lygio indikatorius "žalia akis".


Garantija nustoja galioti (nutraukiama), kai:

1.   Akumuliatoriaus korpusas ar kiti elementai sulaužyti arba kitaip mechaniškai pažeisti.
2.   Užšalusiems akumuliatoriams (iškrautas akumuliatorius gali užšalti esant -10˚C temperatūrai).
3.   Visiškai iškrautiems akumuliatoriams, kai įtampa mažesnė nei 10,5 V, o elektrolito tankis yra mažiau kaip 1,10 kg/l.
4.   Į akumuliatorių buvo pilamos bet kokios medžiagos, išskyrus distiliuotą vandenį.
5.   Sprogusiems akumuliatoriams (sprogimas įvyksta tik dėl išorinės kibirkšties arba ugnies).
6.   Akumuliatorius dėl intensyvios ar netinkamos eksploatacijos ir priežiūros susidėvėjo (požymiai: suirusi aktyvioji plokštelių masė, juodos ar rudos spalvos elektrolitas, neaptarnaujamas akumuliatorius po įkrovimo silpnai laiko apkrovą ).
7.   Dėl ilgalaikės iškrovos negrįžtamai susiformavo švino sulfatas (požymiai: balti kristalai ant akumuliatoriaus plokštelių, įkrovimo metu kaista).
8.   Dėl per aukštos įkrovimo įtampos parudavo ar išgaravo elektrolitas (distiliuotas vanduo).


Reklamacijai akumuliatorius pateikiamas išimtas iš automobilio.
Techniniam elektros įrangos patikrinimui būtinai turi būti pristatytas automobilis, kuriame buvo įmontuotas sugedęs akumuliatorius.
Nustačius akumuliatoriaus gedimus, kurie atsirado dėl pirkėjo kaltės, nesilaikant akumuliatoriaus ar transporto priemonės naudojimo instrukcijos, garantija nustoja galioti (nutraukiama).  
Jeigu negalima iš karto nustatyti nepatenkinamo akumuliatoriaus darbo priežasties, akumuliatorius paliekamas pardavėjui 10 darbo dienų gedimui nustatyti ir pranešti išvadoms.
Duoti laikinam naudojimui kitą (pakaitinį) akumuliatorių pardavėjas neprivalo.
Nustačius gamyklinį defektą (pripažinus reklamaciją), garantinis akumuliatorius pakeičiamas kitu tokio pat ar analogiško tipo akumuliatoriumi, kuriam suteikiamas likęs neišnaudotas garantinis terminas (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1496, 1995.11.27 ir pakeitimas Nr.787, 1996.07.01).


Transporto priemonių gamintojų, autoservisų, parduotuvių ir kitų įstaigų, nesusijusiųsu šio akumuliatoriaus pardavimu, išvados dėl akumuliatoriaus kokybės pardavėjui negalioja ir nėra pagrindas iš karto keisti akumuliatorių nauju. Garantinio laikotarpio metu pardavėjas akumuliatoriaus aptarnavimo, tikrinimo darbus nemokamai atlieka tik pripažinus gamyklinį defektą ir akumuliatorių keičiant nauju. Kitais atvejais už paslaugas sumoka  pirkėjas pagal tuo metu galiojantį paslaugų kainoraštį. Akumuliatoriaus ir transporto priemonės pristatymo į/iš garantinio aptarnavimo vietą (-os) išlaidas apmoka pirkėjas.


Pirkėjui patyrus materialinių nuostolių dėl brokuoto akumuliatoriaus (pvz.; pavėlavus į lėktuvą, transporto priemonės transportavimas į remonto vietą, avarinių tarnybų iškvietimas, vėlavimas pristatyti krovinį ir kt.) pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės.


Reklamacijai būtina pateikti tik Garantinį Taloną.  Sąskaitų, pirkimo dokumentų, bankinių pavedimų, mokėjimo kvitų ar kitokių įsigyjimo dokumentų pateikinėti nebūtina. Nepateikus galiojančio Garantinio Talono, garantinė apžiūra neatliekama ir pretenzija netenkinama.


Pranešus pirkėjui garantinio aptarnavimo išvadas, pardavėjas vieną savaitę akumuliatorių saugo nemokamai. Vėliau už kiekvieną dieną imamas 1 € mokestis. Neatsiėmus akumuliatoriaus per 30 d. jis utilizuojamas.